služby design and www by pened
Co nabízím? 3D grafika, animace * Nabízím kompletní servis. V oblasti charakterové animace nabízím práce od počátečního modelu, přes riging, textury a samozřejmě animaci. V oblasti technické - produktové animace nabízím možnost rozpohybování prakticky jakéhokoliv mechanismu. Jsem schopen pracovat s daty z konstruktérských anebo designérských programů jako např. ProIngeneer, Solid Works, DesignStudio, Rhino a použít je dále pro potřeby prezentace, ať už formou animace nebo vizualizace. Mé původní technické vzdělání mi umožňuje lépe pochopit funkci daného produktu nebo celku pro následné grafické ztvárnění. Během práce průběžně vytvářím hardwarové rendry tak, aby byla oboustranná jistota, že se práce ubírá požadovaným směrem. Náhledy jsou vhodné jak pro PC tak i pro MacOS platformu. 2D grafika, postprodukce Svoji práci dokážu dotáhnout až do úplného konce. Vyrendrovaná data si doplním o potřebné 2D animace, postprodukční práce a střih. Výsledný výstup přizpůsobím aktuálním potřebám - data pro televizní reklamu, reklamu do Cinestaru anebo na internet. Hotové dílo jsem schopen předat osobně anebo poslat přes ftp server. Multimediální prezentace Nabízím tvorbu mutlimediálních prezentací. Formu prezentace přizpůsobím požadavkům zákazníka. Prezentace může být ve formě pouhého pasivního videosouboru umístěného na jakémkoliv médiu vč. internetu nebo aktivní (klikací) prezentační DVD (Bluray) disk anebo powerpointová prezentace. Mé nástroje ... Ke své práci využívám vlastní legální software, který je standardem ve světové filmové produkci - Autodesk Mayu a (post)produkční balík Adobe Production CS5, pro tvorbu webu Xaru. Jsem dostatečně vybaven i po hardwarové stránce. V případě nutnosti jsem schopen pracovat i na pracovišti zákazníka. Kooperace Úzce spolupracuji s navazujícímí profesemi tak, abych byl schopen plně pokrýt požadavky zákazníka. Jedná se o kvalifikované a zkušené spolupracovníky nebo studia. Můžu tak nabídnout autorsky ošetřenou hudbu a ruchy vč. zpracování zvuku pro televizní vysílání, možnost natočit komerční - propagační klip případně vtáhnout do spolupráce velmi zkušenou mediální agenturu, která nabídne za výhodných podmínek mediální plán. * v případě nutnosti najdete v kapitole Zákulisí vysvětlení možná neznámých pojmů
EN