ceník design and www by pened
Svou práci mám rád a vážím si každé příležitosti, kdy ji můžu vykonávat. Proto vždy hledám cestu jak se domluvit, aby práce proběhla k oboustranné spokojenosti. To ale neznamená práci pod cenou anebo ochotu jít do nějakých velkých extrémů. Používám legalní software a snažím se pravidelně aktualizovat. Výrazně jsem obměnil technické vybavení, abych byl schopen svoji práci dodávat v termínu a v požadované kvalitě. Při práci jdu většinou nad rámec sjednaných služeb tak, aby prováděná zakázka byla vždy dotažena ke spokojenosti zákazníka. Jsem plátcem DPH. Základní sazba od které se odvíjí kalkulace 450Kč / hod + DPH 21% Veškeré naceňování je vždy věcí jednání. Odvíjí se od náročnosti projektu i dloudobosti spolupráce. Rozhodně se vyplatí komunikovat. Dlouhodobé projekty 370Kč / hod + DPH 21% Pokud je práce v délce min. 1 měsíce a probíhá alespoň 3 dny v týdnu. Práce na dohodu cena do 10 000,- /měs. Pro neplátce DPH u malých projektů nabízím možnost provedení práce na dohodu. Tato práce je osvobozena od DPH. Podmínkou je, že cena za práci nesmí překročit hranici 10 000 Kč za měsíc. Doporučuji mne kontaktovat, protože je možné stanovit i smluvní cenu za hod. vykonané práce. Rendering 50 Kč / hod. + DPH 21% 1. den renderingu je zdarma a u velkých projektů je to věcí další dohody. Faktem je, že během renderingu není možné na počítači dělat žádnou jinou činnost. 2D tisková grafika 300 Kč / hod. + DPH 21%
EN